289
Projects Complete
132
Happy Clients
911
Cups of Coffee
Koh Si Chang

ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารการรับเลือกตั้ง  คลิกที่นี่!!!

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง (ผ.ถ.๑/๑)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ส.ถ.๑/๑)
ข่าวประชาสัมพันธ์..ผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังและนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง สามารถขอรับใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (ส.ถ.๔/๑) และ ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง (ผ.ถ.๔/๑) ได้ตามช่องทางดังนี้ - เว็บไซด์ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง (www.kohsichang.go.th) - สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ชั้นล่าง (จุดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๕ - วันศุกร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เรื่อง การอำนวยความสะดวกในวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังและนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง
ตารางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าวเลขที่ 10/2564 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

***ข่าวประชาสัมพันธ์***

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 13/2564

***เปิดการท่องเที่ยวเขตพื้นที่อำเภอเกาะสีชังตามปกติ เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564***

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.เกาะสีชัง

+ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

งานรำลึก 167 ปี

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช

ครั้งที่ 21 ของชาวเกาะสีชัง

ณ พระจุฑาธุชราชฐาน อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวร่วมกันแต่งไทยย้อนยุคในสมัยรัชกาลที่ 5

เข้าร่วมงานรำลึก 167 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระปิยมหาราช ของชาวเกาะสีชัง

ที่จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 21

………………อ่านต่อ

+ดูกิจกรรมอื่นๆ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (OFF grid) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (solar home) ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชลบุรี กทอ.๖๓-RE-๐๔-๐๑๐๕๓
ประกวดราคาซื้อโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง (หน้า ๒)
ประกวดราคาซื้อโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเอง (OFF grid) ระบบผลิตไฟฟ้าเพื่อบ้านพักอาศัย (solar home) ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดชลบุรี กทอ.๖๓-RE-๐๔-๐๑๐๕๓
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. บริเวณท่าภาณุรังษี (ท่าบน) เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวไปยังแหลมสีชัง หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๑๓-๐๐๑ สายอัษฎางค์ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖ บ้านท่าเทววงษ์,บ้านศาลเจ้าเก๋ง,บ้านท่าวัง,บ้านตรอกด่านภาษี,บ้านสะพานคู่,บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชบ.ถ.๑๓-๐๐๒ สายวชิราวุธ หมู่ที่ ๑,๒,๕,๖ บ้านท่าเทววงษ์,บ้านศาลเจ้าเก๋ง,บ้านสะพานคู่,บ้านท่าภาณุรังษี ตำบลท่าเทววงษ์
ระเบียบ และแผนการดำเนินงาน

จุดเช็คอิน สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง

CORE FEATURES
Supper Responsive
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
SEO Optimized
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
Fast Online Support
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
Fully Customizible
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
Creative Design
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
Best User Interface
Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Sed posuere consectetur est at lobortis. Fusce dapibus, tellus ac cursus.
OUR HISTORY

1989 - Established

Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

1999 - Expanded Fields

Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

2009 - International Company

Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.

2018 - Top Construction Company

Donec sed odio dui. Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris condimentum nibh, ut fermentum massa justo sit amet risus. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper.
OUR AWARDS

The best Construction, Architecture theme 2017

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris.

CSS Design Awards Website Awards & Inspiration

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris.

Top 10 International company Business Consultants

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris.

Construction Consultant of the Year

Fusce dapibus, tellus ac cursus commodo, tortor mauris.
LATEST NEWS

อ่านบทความอื่น ๆ

TESTIMONIALS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชังอยู่ในตำบลท่า
เทววงษ์ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ติดตามข่าวสาร

 youtube

หมายเลขโทรศัพท์

0-3821-6141
  • 70 หมู่ 5 ถนนอัษฎางค์ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
  • info@kohsichang.go.th
  • จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
ติดต่อราชการ
CONTACT US