การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ได้รับมอบหมายจาก นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานเปิดการประชุม โดยประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องสถานการณ์เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สรุปผลการดำเนินโครงการต่างๆ ประจำปี 2563 นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้มีมติพิจารณาอนุมัติโครงการ ตามที่มีผู้เสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนฯประจำปี 2564 จำนวน 12 โครงการ ดังนี้

1.โครงการส่งเสริมผู้สูงวัย ใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง

2.โครงการรักปลอดภัย ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

3.โครงการประเมินภาวะโภชนาการ และแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน

4.โครงการ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี

5.โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเยาวชนตำบลท่าเทววงษ์

6.โครงการแก้ไขเด็กทุพโภชนาการ ตำบลท่าเทววงษ์

7.โครงการคัดกรองสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน

8.โครงการพัฒนาร้านอาหารต้นแบบ สะอาดปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดขยะ ลดโรค

9.โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

10.โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพคนเกาะสีชัง

11.โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

12.โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุน/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงาน

รวม 12 โครงการเป็นเงิน 396,000 บาท

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม  คลิก>>>  Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.เกาะสีชัง

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *