โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยการสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก.

ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เพื่อเป็นต้นแบบในการทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง

และส่งต่อความรู้ไปยังพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชังต่อไป

 

 

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่  Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.เกาะสีชัง

 

 

 

 

Post A Comment