โครงการดำน้ำเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“จัดโครงการดำน้ำเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม”

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ บ้านเกาะขามใหญ่ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 จัดโครงการ “เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 1/2562

โดยมีนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รวมทั้งประชาชนจิตอาสาดำน้ำเก็บขยะจำนวนราว 50 ท่าน

นายอัครสิงห์ สิงหฤกษ์ ผ.อ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการภายใต้แผนบูรณาการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม โครงการที่ 1 โครงการบริหารจัดการขยะทะเล กิจกรรมที่ 1 เก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ และประชาชนโดยทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะที่จะเกิดขึ้น เสริมสร้างประสิทธิภาพและกลไกการรวบรวมขยะจากแหล่งกำเนิด ให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับชาวประมงและนักท่องเที่ยว ตลอดจนประชาชนชุมชนในพื้นที่ในเรื่องการจัดการขยะที่ถูกต้องและเป็นรูปธรรม


นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบเกาะสีชังในปัจจุบันเกิดปัญหามลภาวะทางขยะและสิ่งแวดล้อมในทะเล และมีปริมาณขยะใต้ทะเลเป็นจำนวนมาก แต่ประเด็นที่สำคัญในขณะนี้คือ มลพิษทางทะเลจากการประกอบกิจการการขนส่งและการขนถ่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม จึงเป็นอีกแนวทางที่สำคัญในการฟื้นฟูระบบนิเวศให้กับทะเลเกาะสีชัง ช่วยลดปริมาณขยะ ทั้งที่ ลอยบริเวณผิวน้ำกลางน้ำ รวมถึงใต้น้ำ เพื่อสร้างระบบนิเวศและทะเลที่สวยงามให้กลับคืนมาอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *