การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งนโยบายการบริหารการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านได้ทราบ และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อีกทั้งเพื่อสานสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ – จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด โดยมีนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานการประชุม

 

 

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เสนอแนะแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19 การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนในวันพุธที่ 1 กรกฏกาคม 2563 ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด และการปรับเปลี่ยนวิถี่ชีวิตใหม่ (New Normal) พร้อมทั้งกล่าวชี้แจงนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และทิศทางการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัยจาก คุณสมชาย พงษ์เจริญไทย โดยการประสานของนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง จำนวน 300 ชิ้น และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สนับสนุน จำนวน 140 ชิ้น พร้อมทั้งมอบอาหารกลางวันให้ผู้เข้าร่วมงาน

 

 

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 100.00 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 300.00 บาท เป็นเงินจำนวน 400.00 บาท (จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 116 คน) เพื่อจ่ายเป็นเงินสดให้กับนักเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองนำไปเลือกซื้ออุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียนที่จำเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอน ทางด้านกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด – 19

 

 

 

 

 

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *