ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2562

ประเพณีสงกรานต์ อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2562

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 19 เมษายน

โดย ในแต่ละวันมีกิจกรรมต่างๆมากมายดังนี้

วันที่ 13 เมษายน 2562

กิจกรรมหลักของภายในวันนี้จะเป็นกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ พิธีสรงน้ำพระ / รดน้ำขอพรข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยการแต่งกาย จะแต่งเป็นชุดไทยย้อนยุค ชุดชาวประมง และชาวจีน ซึ่งเป็นสามเอกลักษณ์ของชาวเกาะสีชัง เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย โดยรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ มีดังนี้

สำหรับทางอำเภอเกาะสีชัง นำโดย ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อนนายอำเภอเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเกาะสีชัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชน ชาวเกาะสีชัง ได้เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์ งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ งานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี และบริเวณใกล้เคียง โดยจุดเริ่มต้นของขบวนแห่ฯอยู่ที่บริเวณหน้าวัดอุทยานนที เริ่มขบวนเมื่อเวลา 13.00 น. และเดินนำขบวนแห่ฯไปตามเส้นทางถนนวชิรปราการ จนถึงจุดสิ้นสุดขบวนแห่ฯ ณ บริเวณด้านหน้าหอพระพุทธสิหิงค์ฯ ตามลำดับ

วันที่ 14 เมษายน 2562

เวลา 08.30 น. กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ล้างมือล้างเท้า บริการตัดผมกิจกรรมสันทนาการ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

วันที่ 15 เมษายน 2562

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวเกาะสีชัง ช่วยกันก่อพระเจดีย์ทรายขึ้นมาให้สวยงาม แสดงถึงความสามัคคี ความรักใคร่กลมเกลียวของพี่น้องชาวเกาะสีชังได้ดียิ่งนัก

เวลา 13.00 น. พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

เวลา 17.30 น. พิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทราย ท่าภาณุรังษี (ท่าบน)

วันที่ 16 เมษายน 2562

เวลา 13.00 น. พิธีก่อพระเจดีย์ทราย ท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 17.30 น. พิธีสวดมนต์เย็นฉลองพระเจดีย์ทราย ท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 19.00 น. ชาวเกาะสีชังและนักท่องเที่ยวร่วมกันรำวงฉลองพระเจดีย์ทราย

วันที่ 17 เมษายน 2562

สำหรับกิจกรรมพิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณสี่แยกท่าล่าง และพิธีปล่อยเรือ (ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562  ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวเกาะสีชังที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันมาเป็นเวลาช้านาน ก็ผ่านพ้นไปด้วยความปลื้มปิติ ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชาวเกาะสีชัง รวมไปถึงกิจกรรมประเพณีการละเล่นพื้นบ้านที่สนุกสนาน และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ โดยรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ ในวันนี้ มีดังนี้

เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญฉลองพระเจดีย์ทรายบริเวณท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)

เวลา 09.00 น. พิธีปล่อยเรือ (ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก) เรือชื่อ น้องแหม่ม 1992 โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชน พร้อมทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมกันเดินในขบวนแห่พิธีปล่อยเรือ (ปล่อยทุกข์ปล่อยโศก) เพื่อฝากสิ่งไม่ดีความโชคร้ายให้ลอยไปกับเรือ ซึ่งเป็นความเชื่อกันมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ที่ควรรักษาละสืบสานกันต่อไป

เวลา 10.00 น. การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน “ลูกช่วงรำ” บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง ชุมชนทั้ง 7 หมู่ ร่วมการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน “ลูกช่วงรำ”เพื่อเป็นการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้านไทยโบราณให้คงอยู่สืบไป

เวลา 15.00 น. เริ่มขบวนแห่หลวงปู่พระครูสุทธิรัตน์  ร่วมกันเดินขบวนแห่หลวงปู่พระครูสุทธิรัตน์ ไปยังวัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร

เวลา 16.00 น. เริ่มพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ

เวลา 19.00 น. การละเล่นสอยดาวพาเพลิน การแสดงรำวงย้อนยุค ลูกไทยอ่างทอง/ติ๊ก ชีโร่

วันที่ 18 เมษายน 2562

เวลา 09.00 น. นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผูัว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์เกาะสีชัง วันไหลเกาะขาม “อุ้มสาวลงน้ำ” ซึ่งจัดขึ้นที่ชายหาดเกาะขามใหญ่ ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เกาะสีชัง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ พิธีกองข้าวบวงสรวง ก่อพระเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน แข่งขันเรือ ปีนเสาน้ำมัน การประกวดธิดาปลาวาฬ และประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ ที่เป็นไฮไลต์สำคัญและถือเป็นเอกลักษณ์ชาว อ.เกาะสีชัง ในการรักษาคุณค่า และประเพณีเก่าแก่ รวมทั้งอนุรักษ์ประเพณีที่ดีให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งการเล่นจะมีอัตลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นเท่านั้น

ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำ เป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล สืบเนื่องจากเกาะสีชังเป็นภูเขาหินไม่มีแหล่งน้ำจืดตามธรรมชาติ ในช่วงสงกรานต์ การเลี้ยงสัตว์น้ำจึงไม่เป็นที่นิยม อีกทั้งบริเวณด้านหน้าของเกาะสีขัง ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนด้านที่อยู่อาศัยไม่มีชายหาดให้เล่นน้ำทะเลได้ ในวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี ชาวเกาะสีชังจึงรวมใจกันจัดประเพณีวันไหล อุ้มสาวลงน้ำ ณ บริเวณชายหาดบ้านเกาะขามใหญ่ซึ่งเป็นเกาะบริวาร และเป็นหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอเกาะสีชัง ในวันนั้นชาวเกาะสีชังจากทั่วทุกสารทิศ จะแต่งกายสวยงาม สีสันสดใสเดินทางมารวมตัวกันที่สะพานท่าเทียบเรือท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง) อย่างพร้อมเพียงกัน ทำให้เกาะสีชังมีบรรยากาศคึกคัก มีชีวิตชีวาเรือแพของชาวเกาะจะงดออกทะเล เพื่อบริการขนส่งผู้คนจากเกาะสีชังไปยังเกาะขามใหญ่ เป็นทิวแถวซึ่งเป็นภาพที่เป็นภาพน่าประทับใจยิ่ง ในระหว่างอยู่บนเรือจะร้องรำทำเพลงเป็นที่สนุกสนาน หลังจากพระสงฆ์ฉันท์ภัตตาหารเสร็จแล้ว ประชาชนจะร่วมกันรับประทานอาหาร ก่อพระทรายที่ชายหาดพร้อมกับปักดอกไม้ ธูป เทียน มีการดื่มสังสรรค์ร้องรำทำเพลง มีการสารน้ำกัน บ้างก็จูงมือลงทะเล วักน้ำทะเลสาดกัน และให้ศีลให้พรทุกคนจะไม่ถือกันเพราะเป็นประเพณีชาวเกาะสีชัง

สมัยก่อนหนุ่มสาวไม่ค่อยมีโอกาสได้พบเจอกันบ่อยนัก เมื่อมาเจอกันในวันนี้ชายหนุ่มที่แอบชอบหญิงสาวคนใดไว้ ก็จะเข้าไปเกี้ยวพาราสี หากหญิงสาวมีใจด้วย ชายหนุ่มก็จะขออนุญาตพ่อแม่ หรือญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิง ชวนหญิงสาวคนนั้นลงไปเล่นน้ำทะเล โดยจูงมือกันลงทะเล สันนิษฐานว่า ระหว่างทางจากชายหาดลงไปสู่ทะเล มีก้อนกรวดก้อนหินแหลมคมที่อาจจะบาดเท้าของหญิงสาวได้ ด้วยความเป็นสุภาพบุรุษชายหนุ่มจึงขออนุญาตอุ้มสาวคนรักลงทะเลแทน จึงเป็นที่มาของประเพณีอุ้มสาวลงน้ำของชาวเกาะสีชัง ซึ่งจัดงานเป็นประจำทุกปี ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน เพราะทุกคนจะเล่นน้ำสงกรานต์ด้วยความสุภาพ ไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิง ชายหนุ่มที่ไปขอหญิงสาวคนใดอุ้ม หากหญิงสาวไม่มีใจด้วย ไม่อนุญาตให้อุ้มก็จะไม่ถือโทษ โกรธเคืองกัน จึงทำให้ชาวเกาะสีชังอนุรักษ์ และรักษา ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นคงอยู่อย่างยั่งยืน ตราบทุกวันนี้

วันที่ 19 เมษายน 2562

เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีบวงสรวงศาลศรีชโลธรเทพ ณ บริเวณพระจุฑาธุชราชฐาน ต.ท่าเทววงษ์ อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง รวมถึงชาวบ้านในพื้นที่เกาะสีชัง และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ชาวเกาะสีชังนับถือและเชื่อเรื่องเทพารักษ์ประจำมา นับแต่อดีตใน (วันกองข้าว) คือวันที่ 19 เมษายนของทุกปีชาวเกาะทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ ที่บริเวณศาลซึ่งตั้งอยู่ริมถนนอัษฎางค์ จัดแสดงละครและกินเลี้ยงกันที่หาดทรายมีการลอยเรือเสียเคราะห์เป็นประเพณีที่กระทำสืบเนื่องมาแต่โบราณ ซึ่งเชื่อว่าหากไม่ทำพิธีดังกล่าวจะเกิดความเจ็บไข้ ในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จแปลพระราชฐาน ณ เกาะสีชัง ก็ได้พระราชทานเงินโรงละคร และของเลี้ยงช่วยในงานดังกล่าว เนื่องจากศาลเทพารักษ์ตั้งอยู่ริมถนนทรงพระราชดำริว่าไม่เป็นการสมควร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างศาลขึ้นใหม่ให้กว้างขวางและใหญ่ขึ้นกว่าเดิมที่ไหล่เขาด้านเหนือ โดยปรับพื้นที่เชิงเขาให้เป็นลานสองชั้นก่ออิฐถือปูน ลานชั้นบนสร้างศาลหันหน้าไปทางทะเล ตัวศาลทำเป็นเครื่องสับ (สร้างด้วยไม้จริง) ผนังก่ออิฐถือปูน หลังคามุงกระเบื้องทราย มีช่อฟ้าใบระกา หน้าต่างประตูสีแดงมี ชั้นประทักษิณขนาดเล็ก ก่อกำแพงแก้ว ลานชั้นล่างปลูกโรงละครเป็นลักษณะเครื่องผูก (สร้างด้วยไม้ไม่ถาวร) มีบันไดขึ้นศาล
เมื่อการก่อสร้างศาลเทพารักษ์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมพ.ศ. 2434 โปรดเกล้าให้ทำพิธีแห่เจ้าขึ้นศาล และจัดงานฉลองการเชิญเจ้าขึ้นศาลใหม่ พระราชทานนามเทพารักษ์ว่า “ศรีชโลทรเทพ” ทุกวันที่ 19 เมษายนของทุกปี ชาวเกาะสีชังจะจัดพิธีบวงสรวงตามหลักพิธีกรรมศาสนาพราหมณ์ และจะมีการนำทรายมาปั้นให้เป็นรูปหญิงชายตั้งชื่อว่า “ไอ้เมฆ,อีหมอก” ลงบนชายหาดหน้าศาล หลังจากนั้นจะทำพิธีโดยนำอาหารหวานข่าวที่เตรียมมาถวายรูปปั้นกองทรายถือเป็นการเส้นดวงวิญญาณบรรพบุรุษ จะมีคนแต่งตัวเป็นผีแอบอยู่ด้านหลังศาล เมื่อได้เวลาเรียกผีมากินอาหารแล้วถามเรื่องต่างๆเช่น สภาพดินฟ้าอากาศ การเจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ เมื่อถามเสร็จชาวเกาะสีชังจากวิ่งไล่ผีลงน้ำเป็นอันเสร็จพิธี ถือเป็นประเพณีที่สร้างความสนุกสนาน พร้อมกับการเคารพบรรพบุรุษในคราวเดียวกันหลังจากนั้นแต่ละครอบครัว ก็จะนำอาหารคาวหวานที่เตรียมมาวางของลงบนพื้นแล้วนั่งล้อมวงร่วมรับประทานอาหารกัน บางวงก็มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนาน

 

*

*

*

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

*

*

*

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *