เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมกิจกรรมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมกิจกรรม

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้สัตว์ทะเลเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี นายอิทธิพงศ์ จักษ์ตรีมงคล นายอำเภอเกาะสีชัง นายเอกสิทธ์ เมฆเมืองทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนชาวเกาะสีชัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง โดยชุมชน เพื่อชุมชนยั่งยืน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี โดยมี ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี

ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ผลักดันโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ให้เกิดเป็นรูปธรรมเป็นต้นแบบโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy ที่พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ด้วยการจัดฝึกอบรมที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่ เพื่อเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนได้มีอาชีพ มีรายได้ในการใช้ชีวิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและครอบครัวต่อไป
ในโอกาสนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวขอบคุณ ท่านธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการฝึกอาชีพแรงงานนอกระบบเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ และทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการนี้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ ประธานคณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง กล่าวต้อนรับและเรียนเชิญ ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะฯ เยี่ยมชมภายในศูนย์การเรียนรู้ธนาคารสัตว์ทะเลเกาะสีชัง ชมการทำกระชังเลี้ยงปลา การเพาะเลี้ยงปะการัง การเพาะพันธุ์ปลาฉลามกบ ปลาหมึก ปูม้า และการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ของที่ระลึก ของชุมชนชาวเกาะสีชัง

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่!!!

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *