การรับเงินช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (COVID – 19)

การรับเงินช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

จากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (COVID – 19)

 

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดโครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จากผลกระทบสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย (COVID – 19) เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงินแก่ครัวเรือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ให้ได้รับสิทธิ 1 สิทธิ ต่อ 1 ครัวเรือน 

 

 

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจะออกค่าใช้จ่ายให้จำนวน 50 % ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ และเทศบาลตำบลเกาะสีชังออกค่าใช้จ่ายจำนวน 50 % ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาฯ ตามประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้กำหนดการจ่ายเงินช่วยเหลือ เป็นเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) แก่ผู้ที่มีชื่อตามประกาศดังกล่าวข้างต้น และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับตัวจริง มาแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

 

ทั้งนี้ประชาชนที่ผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาเดินทางมารับเงินเยียวยากันอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลตำบลเกาะสีชังได้จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนผู้เดินทางมารับเงินเยียวยา และจัดระเบียบการต่อคิว เว้นระยะห่างเพื่อรับเงินเยียวยาอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *