จังหวัดชลบุรีจัดงานวันท้องถิ่นไทยประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง และตำแหน่งประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดชลบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลเกาะสีชัง วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒” โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ ๕) พร้อมอ่านสารวันท้องถิ่นไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆในปัจจุบัน นอกจากนั้น ยังคงประกอบพระราชกรณียกิจอันใหญ่หลวงนานัปการ เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่งและสร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์และประเทศชาติ 

 


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ประกาศใช้ พระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ. ๑๑๖ ขึ้น อันเป็นต้นแบบของการดำเนินงานสุขาภิบาล ตามที่ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสนอ จึงทรงตัดสินพระทัยประกาศตั้ง “สุขาภิบาลตำบลท่าฉลอม” ขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองนอกมณฑลกรุงเทพฯแห่งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๔๔๘ (ร.ศ.๑๒๔) ทรงมีพระบรมราโชบายที่จะเปิดโอกาสแก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจากผลการทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ท่าฉลอมแห่งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองของประเทศไทย วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความมั่นคงตราบจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *