โครงการอบรมวินัยจราจร เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดโครงการ อบรมวินัยจราจร

เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

 

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมวินัยจราจร เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดโครงการอบรมวินัยจราจรเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยจราจร พร้อมทั้งยังมีบริการตรวจสอบสภาพรถรับจ้างและรถประชาชนทั่วไปที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ให้มีสภาพดีมีความพร้อมในการใช้งานก่อนเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับคำแนะนำจากสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี ให้วิทยาลัยเทคนิคบางแสน ซึ่งเป็นสถาบันจัดกิจกรรม “ศูนย์ซ่อมสร้างบริการชุมชน” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัดชลบุรี มาออกหน่วยบริการตรวจเช็คสภาพรถให้แก่ผู้ประกอบการรถรับจ้างและประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ซึ่งในการตรวจเช็คสภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรีกำหนด โดยให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถเบื้องต้น บริการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอะไหล่แต่อย่างใด ในระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และความเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุ ที่จะนำไปสู่การเกิดขึ้นของอุบัติเหตุ วิธีลดความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุรวมถึงอันตรายจากากรเกิดอุบัติเหตุ
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ได้มีความรู้เกี่ยวกับการดูแล รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ให้สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
3.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ได้รับบริการ การตรวจสภาพรถพร้อม ทั้งบริการ การเปลี่ยนอะไหล่เบื้องต้นเพื่อให้รถพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
การดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสถานีตำรวจภูธรเกาะสีชังบรรยายให้ความรู้เรื่องกฏหมายจราจร สัญลักษณ์ และป้ายเตือนต่างๆ พร้อมทั้งวิทยาลัยเทคนิคบางแสน โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา มาดำเนินการตรวจสภาพและดำเนินการซ่อมแซมรถรับจ้าง รถประชาชน ประกอบไปด้วย รถสามล้อ รถจักรยานยนต์ รถสองแถว เพื่อให้สภาพรถมีความพร้อมสมบูรณ์ปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนภายในเกาะสีชังในช่วงเทศกาลสำคัญ

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *