เทศบาลตำบลเกาะสีชังเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครั้งแรก และกำหนดสมัยประชุมสามัญของปี 2564

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครั้งแรก

เพื่อเลือกประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการสภา กำหนดสมัยประชุมสามัญของปี 2564

และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นางปณิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอเกาะสีชัง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครั้งแรก ตามที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 บัดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครบ ทั้งหมด 12 คน ตามจำนวน เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ครั้งแรกในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

โดยก่อนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ทั้ง 12 คน ได้กล่าวคำปฏิญาณตน ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ทั้งหมด ได้กล่าวปฏิญาณว่าตนจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นสืบไป

จากนั้น มีการเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง รองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเลือก

• นายพัฒนา เกตุแก้ว เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

• นายกิตติ ชมแสงแก้ว เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

• นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

มติที่ประชุมสภาเทศบาลได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 เป็น 4 สมัย ดังนี้

• สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2564

• สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2564

• สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2564

• สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2564

และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2565 มีกำหนด 30 วัน

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก>>>  Facebook : ประชาสัมพันธ์ ทต.เกาะสีชัง

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *