กิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ “แยก ก่อน ทิ้ง”

อำเภอเกาะสีชังร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ แยก ก่อน ทิ้ง จังหวัดชลบุรี เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง

 

วันนี้( 9 ม.ค. 62 ) ณ ลานที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off แผนรณรงค์ แยกขยะก่อนทิ้ง โดยมี นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายสหัส ถนอมศิริ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง คณะผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลฯ พี่น้องประชาชน นักเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเป็นจำนวนมาก

ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศปี 2556 – 2564 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย กระทรวงมหาดไทยจึงจัดทำแผนรณรงค์แยกก่อนทิ้งเพื่อสร้างแรงกระตุ้น ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 3 ช. คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยเริ่มปฏิบัติการตามแผนพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคมนี้เป็นต้นไป เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

โดยให้จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน/ชุมชน และประชาชนในทุกครัวเรือน ร่วมดำเนินการตามแผน คือ ร่วมกันการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางบนพื้นฐานแนวคิด 3R เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยและขยะอันตราย ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ และเพื่อเพิ่มมูลค่าที่ต้นทาง

โดยในกิจกรรมมีการเดินขบวนรณรงค์ แยก ก่อน ทิ้ง เริ่มตั้งแต่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง ไปจนถึง พระจุฑาธุชราชฐาน การแจกใบปลิวประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือนเพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาดพระจุฑาธุชราชฐาน

คลิก ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม!!!

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *