กิจกรรมแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2562

พิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2562

 

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 อำเภอเกาะสีชังร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชัง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน โดยมี ว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธีเปิด นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยจัดพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

 

เกาะสีชังได้รับเทียนพรรษาพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงหล่อเทียนพรรษา ทรงเจิมเทียนพรรษา และทรงมอบหมายให้แก่วัดที่เป็นอารามหลวงทั่วประเทศ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวเกาะสีชังเป็นอย่างยิ่ง ชาวเกาะสีชังทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในการจัดงานนี้ และจะอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่คู่เกาะสีชังต่อไป

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!