ประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2563

พิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2563

 

 

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี อำเภอเกาะสีชังร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สภาวัฒนธรรมอำเภอเกาะสีชัง หน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนชาวเกาะสีชัง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน โดยมี นางปนิดา พันธุ์โชติ นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธีเปิด นายเนาว์ วงษ์มณีวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการทำนุบำรงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง อีกทั้ง ยังเป็นการอนุรักษ์สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป โดยจัดพิธีถวายเทียนพรรษา พร้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดจุฑาทิศธรรมสภารามวรวิหาร อำเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

 

 

เกาะสีชังได้รับเทียนพรรษาพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ทรงหล่อเทียนพรรษา ทรงเจิมเทียนพรรษา และทรงมอบหมายให้แก่วัดที่เป็นอารามหลวงทั่วประเทศ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวเกาะสีชังเป็นอย่างยิ่ง ชาวเกาะสีชังทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในการจัดงานนี้ และจะอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่คู่เกาะสีชังต่อไป

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!