โครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ และบ๊ายบาย ลูกอม ขนมกรุบกรอบ

[e_text_block align=”align-left” font_weight=”700″]

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดโครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ และบ๊ายบาย ลูกอม ขนมกรุบกรอบ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนนิสัยของเด็กในการเลือกรับประทานอาหารและป้องกันโรคฟันผุในเด็กเล็ก

 

วันที่ 24 กันยายน 2561 ที่ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานโครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ และ บ๊ายบาย ลูกอม ขนมกรุบกรอบโดยมี น.ส. ปุริสรา ปุญทวีกีรติกานต์ เลขานุการ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะสีชังกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ นายพิธิวัฒน์ ขวัญทอง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน โรงพยาบาลเกาะสีชัง เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกาะสีชัง คณะครู เด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชังจำนวน 200 คน เข้ารวมในกิจกรรมครั้งนี้

นายนวธร กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กๆ นิยมรับประทานขนมคบเคี้ยว และน้ำอัดลมเป็นจำนวนมาก ในท้องตลาดมีขนมจำหน่ายมากมายหลายชนิด เช่นลูกอมต่างๆขนมกรุบกรอบ ขนมใส่สี และน้ำอัดลมจึงเป็นสาเหตุของโรคฟันผุ ซึ่งเป็นโรคที่มีอัตราสูงในทุกกลุ่มอายุ และก่อให้เกิดผลเสียต่อการเคี้ยวอาหาร และสุขภาพโดยรวม โรคฟันผุเป็นสิ่งที่สามารถป้องกันได้ด้วยพฤติกรรมทันตสุขภาพที่เหมาะสม ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเริ่มต้นในช่วงปฐมวัย ด้วยการบ่มเพาะพฤติกรรมการทำความสะอาด และการบริโภคอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพและไม่เสี่ยงต่อฟันผุ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันโรคฟันผุได้ ด้วยตนเองสุขภาพช่องปากของเด็กมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อสุขภาพทั่วไปของเด็ก

การปรับเปลี่ยนนิสัยของเด็กในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดการรับประทานขนมขบเคี้ยวต่างๆ ก็จะมีส่วนช่วยให้เด็กเป็นโรคฟันผุลดลง เด็กมีสุขภาพกายดี และเด็กมีสุขภาพจิตดี เพราะการที่เด็กมีฟันดี จะสามารถยิ้มได้อย่างมั่นใจ โดยไม่ต้องเกรงจะถูกเพื่อนล้อว่าฟันดำหรือฟันหลอ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กต้องสอนให้เด็กเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หรือชี้แจงให้เด็กรู้ถึงโทษของการรับประทานขนมขบเคี้ยว และน้ำอัดลม รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กในเรื่องของการทำความสะอาดฟัน และการเลือกกินขนมที่มีประโยชน์ จะช่วยเสริมสร้างสุขนิสัยและการพัฒนาเป็นพฤติกรรมทันตสุขภาพที่ถูกต้องให้แก่เด็กซึ่งจะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคฟันผุ และมีส่วนทำให้เด็กมีสุขภาพกายดี และจิตใจแจ่มใสเปรียบเสมือนการสร้างให้เด็กมีต้นทุนที่ดีต่อการพัฒนาในด้านอื่นๆ ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  จึงขอขอบคุณกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ที่ได้สนับสนุน ส่งเสริม การจัดโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณวิทยากร ที่ได้สละเวลามาให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม

น.ส. ปุริสรา ปุญทวีกีรติกานต์ เลขานุการ คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า สืบเนื่องจาก  กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ได้สนับสนุน ส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนอำเภอเกาะสีชัง ได้ดำเนินการโครงการปรับเปลี่ยนนิสัยหนูน้อยคนใหม่ และบ๊ายบาย ลูกอม ขนมกรุบกรอบ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนนิสัยและพฤติกรรมของเด็กเล็ก ให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง รู้จักรับประธานขอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัยต่อร่างกาย สร้างนิสัยรักการแปรงฟัน รวมถึงดูแลสุขภาพในช่องปาก เพื่อเป็นหนูน้อยยิ้มสวย มารยาทดี ไหว้งาม พูดเพราะ และน่ารักสมวัย

ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชังจำนวน 200 คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นพี่เลี้ยงดูแล ช่วยเหลือ ในการจัดโครงการครั้งนี้ วิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเกาะสีชัง และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้สนับสนุนสถานที่ในการจัดอบรม[/e_text_block]

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *