โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

     เนื่องด้วยเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ซึ่งปัจจุบันอำเภอเกาะสีชังถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติ โบราณสถาน และขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จึงเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในการออกตรวจตราตามสถานที่ท่องเที่ยว และจุดเสี่ยงต่าง ๆ ป้องปรามมิให้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต จึงจัดให้มีสายตรวจรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจ ดูแลความสงบเรียบร้อย และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยจัดคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเกาะสีชัง สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกตรวจตราท้องที่ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง เวลา 06.00 น.เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 20.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบล เกาะสีชัง นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ร่วมกับอำเภอเกาะสีชัง และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเกาะสีชัง ทำการปล่อยแถวสายตรวจรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจ ตามโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

 

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง กล่าวว่า ในนามผู้บริหารเทศบาลฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของเกาะสีชังว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทั้งด้านประวัติศาสตร์และความงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนเกาะสีชังเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเกาะสีชัง จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวให้เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะสีชังบางจุดยังเป็นจุดเสี่ยงที่อาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวยังเกาะสีชังได้ เทศบาลตำบลเกาะสีชังในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ บนเกาะสีชัง ได้เพิ่มมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดแบบเน็ตเวิร์ค แต่ไม่เพียงพอต่อการรักษาความปลอดภัย

 

 

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จึงเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อป้องปรามมิให้เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดให้มีสายตรวจรถจักรยานยนต์เคลื่อนที่เร็วเฉพาะกิจ และแต่งตั้งชุดตรวจการณ์ ดูแลความสงบเรียบร้อย และดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตละทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เทศบาลตำบลเกาะสีชังนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยกัน ดูแล รักษา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว

 

 

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *