โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2561

“จังหวัดชลบุรี จัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2561”

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นายภคัรธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรี ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีนายกิตติพงษ์ กิติคุณ นายอำเภอเกาะสีชัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมด้วย นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวเกาะสีชัง ให้การตอนรับ


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีขึ้น เพื่อเป็นการนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ทุกส่วนราชการหรือทุกกระทรวง ออกให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานหรือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน งานทุกงานจะต้องเป็นไปเพื่อรับใช้และให้บริการประชาชน โดยให้คำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก การประสานความร่วมมือ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่าย ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจแกประชาชนอย่างถูกต้อง โดยข้าราชการฝ่ายปกครอง นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทเป็นตัวจักรสำคัญ ที่มีส่วนร่วมต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวต่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 


 

โดยภายในงาน มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ให้นักเรียน 10 ราย โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 15 คัน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง อีกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกันออกร้านบริการประชาชนจำนวนมากมาย

 

 

ภาพบรรยากาศโครงการ

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *