โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562

“จังหวัดชลบุรี โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562”

 

วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดต่างๆ มาให้บริการประชาชนประมาณ 65 หน่วยงาน และมีว่าที่พันตรีชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอเกาะสีชัง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ พร้อมด้วย นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ทหาร ตำรวจ พ่อค้า และประชาชนชาวเกาะสีชัง เข้าร่วมโครงการฯ

 

 

นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ได้กำหนดภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยรับมาปฏิบัติขับเคลื่อน ขยายผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชน ในเรื่องต่างๆดังนี้
1. การสร้างความสามัคคี สมานฉันท์
2. การแก้ปัญหาความเดือดร้อน ภัยธรรมชาติ ที่ดิน หนี้สิน สินค้าเกษตรราคาตกต่ำ
3. การแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงาน ปัญหาสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดชลบุรีจัดขึ้น เพื่อเป็นการนำบริการของส่วนราชการ หน่วยงานของภาครัฐ ทุกส่วนราชการหรือทุกกระทรวง ออกให้บริการแก่ประชาชน ในพื้นที่เป้าหมายในกิจกรรมที่ประชาชนมีความต้องการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการทำงานหรือเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน งานทุกงานจะต้องเป็นไปเพื่อรับใช้และให้บริการประชาชน โดยให้คำนึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก การประสานความร่วมมือ ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทุกฝ่าย ในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความเข้าใจแกประชาชนอย่างถูกต้อง

 

 

กิจกรรมช่วงที่ 1 การมอบอุปกรณ์การศึกษาและเครื่องใช้ให้นักเรียน 10 ราย โดยกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี) การมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียน จำนวน 15 คัน โดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการฯ พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง อีกทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกันออกร้านบริการประชาชนจำนวนมากมาย

 

 

กิจกรรมช่วงที่ 2 กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกิจกรรมทาสีรั้วกำแพงโรงเรียนเกาะสีชัง

 

 

 

 

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก!!!

 

 

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *