กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เรื่อง กำหนดระยะเวลาการรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒