ประชุมโครงการบ้านมั่นคงเกาะสีชัง

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

นายกเกาะสีชังร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชุน(พอช.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดประชุมชีแจงโครงการบ้านมั่นคงเกาะสีชัง

ที่ หอประชุมศูนย์ราชการ 1 เทศบาลตำบลเกาะสีชัง โดยมีนายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงโครงการบ้านมั่งคงเกาะสีชัง นายปิยเนตร เขตสมุทร หัวหน้างานปฎิบัติการชุมชน ภาคกรุงเทพปริมณฑลและตะวันออก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สังกัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาให้ความรู้ในเรื่องการจัดการโครงการบ้านมั่นคง โดยมีนายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง คณะบริหารเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการบ้านมั่นคงเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้

 

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

 

นายปิยเนตร เขตสมุทร กล่าวว่า โครงการบ้านมั่นคงเทศบาลตำบลเกาะสีชังอยู่ในขั้นการออกแบบบ้าน และการทำข้อมูลรายรับ รายจ่ายของผู้เข้าร่วมโครงการที่สามารถผ่อนบ้านได้ ซึ่งหลังจากนี้ทางโครงการบ้านมั่นคงเกาะสีชังจะต้องจัดตั้งสหกรณ์เคหสถานขึ้นมาเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการบ้านมั่นคง และจะดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคงได้ต่อไป

นายดำรงค์ เภตรา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชังกล่าวว่าต้องการให้โครงการบ้านมั่นคงเกาะสีชังได้เดินหน้าให้สำเร็จให้ได้เพราะตรงจุดนี้เทศบาลตำบลเกาะสีชังจะพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านที่มีสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 โดยที่โครงการบ้านมั่นคงเกาะสีชัง มีจำนวน 111 หลัง เป็นบ้านแบบหลังเดี่ยว 21 ตารางวา ยกสูง 1 ห้อง 1 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก ซึ่งในส่วนของเทศบาลตำบลเกาะสีชังผู้มีรายได้น้อยเข้าตามเกณฑ์จองบ้านมั่นคงแล้วในตอนนี้ 110 หลัง

 

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

 

ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงสามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย และสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยแก่คนจนในเขตตำบลเกาะสีชังที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัด ชุมชนบุกรุก กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้อยู่อาศัยกระจัดกระจายอยู่นอกชุมชน ผู้อยู่อาศัยในบ้านเช่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยต่ำกว่ามาตรฐาน ขาดบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

 

ประชุมโครงการบ้านมั่นคง 11-12 กรกฎาคม 2561

 

สำหรับผู้ที่สามารถจองบ้านมั่นคงต้องมีรายได้ครอบครัวละไม่เกิน 10,000 บาท และ 15,000 บาท (ระดับรายได้ในปี 2546) โดยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็น ในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ โดยมีกรรมสิทธิ์ในลักษณะการเช่าซื้อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง รวมทั้งการเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้อยู่อาศัยในการพัฒนา ชุมชนของตนเอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

 

Keep Reading

PreviousNext

Comments

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *