ติดต่อเทศบาล

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

70 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง

จังหวัดชลบุรี 20120  โทร.038-216-141