ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

ทำเนียบนายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง

ปี 2542 – 2545      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2545 – 2548      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2548 – 2552      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2552 – 2555      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2555 – 2558      นายดำรงค์  เภตรา

ปี 2558 – ปัจจุบัน    นายดำรงค์  เภตรา

[/e_text_block]