ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง
[e_text_block align=”align-left” font_weight=”400″ font_family=”Montserrat” color=”#24242b” font_size=”24″ line_height=”42″]

ทำเนียบปลัดเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

ปี 2542 – 2552      นายพีรวุฒิ บุญวัติ

ปี 2552 – ปัจจุบัน    นายนวธร  ธนเศรษฐ

[/e_text_block]