รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

 

pdf

 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

 

 

 

 

 

 

Post A Comment