รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1  ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

 

pdf

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยเเรก

 

 

 

 

 

 

 

Post A Comment