รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2  ประจำปี พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

 

pdf

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

 

 

 

 

 

 

Post A Comment