รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

 

 

pdf

 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

 

 

 

Post A Comment