ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า

ยอดเขาพระจุลจอมเกล้า ในอดีตถูกใช้สำหรับในการบอกข่าวเพื่อส่งโทรเลข ซึ่งเป็นวิธีแจ้งข่าวไปยังกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ใกล้กับทางขึ้นพระมณฑปพระพุทธบาทด้านทิศเหนือของเกาะสีชัง ปัจจุบันเหลือเพียงฐานซีเมนต์ และธงชาติไทยขนาด 9 เมตรที่มีผู้มาปักไว้แก้บน และร่องรอยจารึกพระปรมาภิไธยที่ลบเลือนไปมากแล้ว