วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565 โดยมี นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายเอกสิทธิ์ เมฆเมืองทอง ส.อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเกาะสีชัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนเกาะสีชัง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเกาะสีชัง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี