วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยมี นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนเกาะสีชัง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเกาะสีชัง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บขยะและทำความสะอาดบริเวณศุนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง และโยน EM BALL ณ บริเวณท่าเทียบเรือท่าเทววงษ์ (ท่าล่าง)