วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายเอกสิทธิ์ เมฆเมืองทอง ส.อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเกาะสีชัง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ จิตอาสาพระราชทาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนเกาะสีชัง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลเกาะสีชัง สถานีตำรวจภูธรเกาะสีชัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธี