กิจกรรม 23-06-65_2

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายพัฒนา เกตุแก้ว ประธานสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ประชาชนชาวเกาะสีชังร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิล เกาะสีชัง โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง เป็นประธาน
เทศบาลตำบลเกาะสีซัง ร่วมกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (TIPMSE) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ PackBack : Chonburi CE City Model โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วด้วยการเก็บกลับไปเป็นวัตถุดิบ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีการจัดการอย่างถูกต้องตามแนวทางEPR (Extended Producer Responsibility)
โดยจะจัดกิจกรรมตลาดนัดรีไซเคิลเป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทุกวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. โดยในครั้งถัดไปจะจัดขึ้น ณ บริเวณศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง (หลังเก่า) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน ซึ่งมีกิจกรรม ได้แก่ การรับซื้อขยะรีไซเคิลของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลท่าเทววงษ์ นำขยะรีไซเคิลมาจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ร้านค้าศูนย์บาท (ขยะรีไซเคิลแลกสินค้า เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช อาหารแห้ง) และผ้าป่าขยะสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญ
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่สนใจ สามารถนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ตามวันและเวลาที่กำหนด ทั้งนี้หากท่านไม่สะดวกในการนำขยะรีไซเคิลมาร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สามารถโทรศัพท์แจ้งเทศบาลตำบลเกาะสีชังให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปให้บริการรับขยะรีไซเคิลยังบ้านเรือนของท่านได้ที่เบอร์ 038-216209 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รับชมเพิ่มเติม <Click>