พิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2564

พิธีแห่เทียนพรรษาพระราชทาน อำเภอเกาะสีชัง ประจำปี 2564 …
Read More

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

    ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม  คลิก>>>  …
Read More

พิธีทำบุญตักบาตร ณ สะพานท่าเทียบเรือแหลมงู

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตา …
Read More

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2564

    ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก>>>  …
Read More

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เทศบาลตำบลเกาะสีชังร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการวัค …
Read More

เทศบาลตำบลเกาะสีชังเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 การประชุมครั้งที่ 1

    ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  คลิก>>>  …
Read More

เทศบาลตำบลเกาะสีชังเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครั้งแรก และกำหนดสมัยประชุมสามัญของปี 2564

เทศบาลตำบลเกาะสีชัง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลเกาะสีชังครั …
Read More

โครงการสานสัมพันธ์คุณธรรมปฐมวัย (ยุวบัณฑิต) และพิธีมอบประกาศณียบัตรบัณฑิตน้อยรุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเกาะสีชัง จัดโครงการสานสัมพันธ์คุณธ …
Read More

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง …
Read More

โครงการอบรมวินัยจราจร เรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลเกาะสีชังจัดโครงการ อบรมวินัยจราจร เรื่อง “ขั …
Read More