ที่แลราชโกษา , ศิลาสรรพศาสตร์

รายละเอียด

ที่แลราชโกษา หรือจุดชมวิวสามารถมองเห็นทัสนียภาพ และบรรยากาศด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออกของเกาะสีชังได้อย่างสวยงาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานนามพื้นที่แห่งนี้ว่า “ที่แลราชโกษา” ที่หมายความถึงที่สำหรับมอง ส่วนราชโกษาตามชื่อของพระราชโกษา หนึ่งในผู้ช่วยในการก่อสร้าง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพลับพลาขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับรับลมทะเล และทอดพระเนตรอัษฎางควัน หรือสวนป่าตามแบบอย่างพระราชวังในต่างประเทศขึ้นที่เทือกศิลามหาวชิราวุธ เมื่อปี พ.ศ. 2434 หรือ ร.ศ. 110 ตามราชกิจจานุเบกษาเขียนว่า อาคารดังกล่าวตั้งอยู่บนศิลาสรรพศาสตร์ บริเวณช่องอิศริยาภรณ์ ลักษณะอาคารใช้ไม้เป็นหลัก ตั้งคานสูง 4 วา คานไม้มีความกว้าง 4 วา 2 ศอก ความยาว 4 วา 2 ศอก มีมุกบริเวณด้านทิศเหนือของตัวอาคารกว้าง 4 ศอก เดี่ยวสูง 1 วา 2 ศอก ทำด้วยเครื่องไม้จริงและไม้ไผ่ เป็นเครื่องผูกรัดตรึงให้แน่นหนา และตกแต่งทาสีเป็นที่เรียบร้อย

ศิลาสรรพศาสตร์ เป็นก้อนศิลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จารึกเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้าง ณ บริเวณช่องอิศริยภรณ์ ที่พระองค์ทรงทรงรับสั่งให้สร้างขึ้น ณ บริเวณที่แห่งนี้ ประกอบด้วย ที่แลราชโกษาและพลับพลาศิลาสรรพศาสตร์ ได้รับชื่อตามพระนามของกรมหมื่นสรรพศาสตร์ศุภกิจ

รายละเอียดสถานที่

ตั้งอยู่ตรงยอดเขามหาวชิราวุธ ภายในบริเวณที่แลราชโกษา มีแท่นที่ประทับซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงประทับทอดพระเนตรวะนะสะฐาน ในปัจจุบันอาคาร (พลับพลาศิลาสรรพศาสตร์) ได้เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเหลือไว้เพียงรูปถ่ายในอดีต แต่นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นไปชมทัศนียภาพด้านบนโดยการขึ้นบันไดนายพิศาล ซึ่งตั้งตามชื่อหนึ่งในนายช่างผู้ทำงานถวาย จะมองเห็นเวิ้งอ่าวและพระอาทิตย์ตกยามเย็น ส่วนบริเวณด้านล่างจะเป็นสวนสาธารณะ มีรูปปั้นกระรอกขาวและ ดอกลีลาวดี สัญญลักษณ์ประจำเกาะนับได้ว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่งดงามมากอีกแห่งหนึ่ง

คำแนะนำการท่องเที่ยว

เป็นแหล่งชมพระอาทิตย์ตก

การเดินทาง

  • เส้นทางที่ 1 จากท่าเรือเทววงษ์มาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลี้ยวซ้ายแยกทิวไผ่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 1.6 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ไปอีก 1 กิโลเมตร ไปทางหาดถ้ำพัง มีป้ายบอกตลอดทาง ระยะทางจากท่าเรือเทววงษ์ 2.6 กิโลเมตร
  • เส้นทางที่ 2 จากท่าเรือเทววงษ์ ขึ้นไปทางศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรงไปเรื่อยๆจะมีซอยข้างโรงพยาบาลแล้วขับตรงมาประมาณ 500 เมตร แล้วเลี้ยวขวา ที่แลราชโกษาจะอยู่บริเวณช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด
  • เส้นทางที่ 3 จากท่าเรือเทววงษ์ ขึ้นไปทางศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตรงไปเรื่อยๆจะผ่านเก๋งจีนพระภักดี ที่แลราชโกษาจะอยู่บริเวณช่องอิศริยาภรณ์หรือช่องเขาขาด


เวลาทำการ: ทุกวัน 06:00 - 18:00 น.

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี