ประภาคารแหลมวัง

รายละเอียด

อัษฎางค์ประภาคาร หรือประภาคารแหลมวัง ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสีชังมีศิลาสัมปะยื้อ กีดขวางระหว่างเส้นทางเดินเรือ และอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือซึ่งแล่นเข้าออกจากเกาะสีชัง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง “อัษฎางค์ประภาคาร” ขึ้นเพื่อใช้ส่องสัญญาณไฟนำทางให้แก่เรือต่างๆ ในยามค่ำคืน และมีเรือนให้คนรักษาประภาคารอยู่ทำหน้าที่ประจำ 1 หลัง เนื่องจากอัษฎางค์ประภาคารตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายสุดของ “แหลมวัง” ชาวบ้านบนเกาะสีชังจึงนิยมเรียกประภาคารแห่งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ประภาคารแหลมวัง”

รายละเอียดสถานที่

ทุกวันนี้ประภาคารแหลมวัง อยู่ในความดูแลของทหารเรือเป็นจุดสังเกตของอาณาเขตบริเวณพระราชวังจุฑาธุชราชฐาน เป็นระบบอัตโนมัติเมื่อเริ่มค่ำ ไฟจากประภาคารจะส่องสว่างประภาคารแหลมวังอยู่ในบริเวณปลายสุดของแหลมวังภายในพระราชวัง สามารถมองเห็นได้จากสะพานอัษฎางค์

คำแนะนำ

เนื่องจากประภาคารตั้งอยู่บริเวณปลายแหลมวังจึงไม่สามารถเข้าไปชมได้อย่างใกล้ชิด แต่นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกลและเนื่องจากอยู่ในเขตพระราชวังจึงต้อง เข้า – ออกตามเวลาปิดเปิด 9.00 – 18.00น.

การเดินทาง

เส้นทาง จากท่าเรือเทววงษ์มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลี้ยวซ้ายแยกทิวไผ่ตรงมาตามทาง อัษฎางค์ประภาคารตั้งอยู่บริเวณส่วนปลายสุดของ “แหลมวัง” ชาวบ้านบนเกาะสีชังจึงนิยมเรียกประภาคารแห่งนี้ในอีกชื่อหนึ่งว่า “ประภาคารแหลมวัง”


เวลาทำการ: อังคาร - อาทิตย์ 09:00 - 18:00 น.

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี