สะพานอัษฎางค์

พระจุฑาธุชราชฐาน (พระราชวัง)

สะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

สะพานอัษฎางค์

       สะพานอัษฎางค์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวังพระจุฑาธุชราชฐาน ถือเป็นโบราณสถานสำคัญภายนอกพระจุฑาธุชราชฐาน เป็นสะพานที่สามารถเชื่อมต่อจากถนนอัษฎางค์ มีป้ายบอกนามสะพานทั้งภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ดังนี้ “สะพานอัษฎางค์ รัตนโกสินทร์ศก 110 สร้างสมัย ร.5”

รายละเอียดสถานที่

สะพานอัษฎางค์…สะพานแห่งรัก เชื่อมคุณค่า จากอดีตสู่ปัจจุบัน

จากพระอาการของประชวรของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ ทรงไม่สบายขึ้นอีก เพราะกรุงเทพมหานครเวลากลางวันอากาศร้อนกว่าที่เกาะสีชังมาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงว่าพระอาการที่ดีขึ้นเกือบหายปกติจะกลับมาทรุดลงอีก จึงมีความจำเป็นที่ต้องเสด็จพระราชดำเนินออกมาประทับที่เกาะสีชังอีก นับเป็นการเสด็จฯ ประพาสครั้งที่ 3 จึงเป็นโอกาสดีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินประพาสในที่ต่างๆ และทรงพระราชดำริทำนุบำรุงเกาะสีชังให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อราษฎรได้เป็นสุขสำราญ เป็นต้นว่า ที่เกาะสีชัง เวลาน้ำแห้งลงเรือเข้าจอดไม่ได้ถึงชายหาด ต้องเดินลุยน้ำขึ้นลงเป็นที่ลำบาก บางครั้งถูกกาบหอยบาดได้รับบาดเจ็บ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานที่บริเวณชายทะเลด้านทิศตะวันออกของพระราชวังในปัจจุบันนี้ โดยพระราชทานชื่อว่า “สะพานอัษฎางค์” นับเป็น 1 ใน 5 สิ่งก่อสร้างที่พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นที่เกาะสีชังใน พ.ศ. 2434 ได้แก่ วัด สะพาน บ่อน้า ประภาคาร และเสาธง ซึ่งพระราชทานนามสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ ตามพระนามของพระราชโอรส คือ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ  โดยมีพิธีเปิดและพระราชทานนาม ในวันที่ 30 สิงหาคม ร.ศ.110 ตรงกับ พ.ศ. 2434

สถาปัตยกรรมโดดเด่น … งามสง่าไม่เลือนหาย

ต่อมามีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เหลือเพียงซากฐานตอม่อสะพานเป็นแนวยาวออกไปในทะเล จึงมีการสันนิษฐานรูปแบบตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์  โดยประมาณปี พ.ศ.2535  ได้สร้างตัวสะพานและประมาณปี พ.ศ.2545 ได้สร้างตัวศาลาขึ้น 3 หลัง เป็นไม้ โปร่ง โล่ง  หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์สีเทาจำนวน 3 หลัง  ตัวสะพานทาสีขาว ตรึงเหล็กแข็งแรง เสารับรอดและคานนั้นปักลูกไม้และก่อศิลาด้วยซีเมนต์ผสมปูน เป็นสะพานยาวตั้งแต่ถนนถึงปลายสะพาน 3 เส้น 1 วา 2 ศอก พื้นกว้างขนาดหลังพนักทั้ง 2 ข้าง 2 วา เหลือชานนอกพนักอีกข้างละ 6 นิ้ว  มีโรงพักบนสะพาน 3 ตั้งที่ต้นสะพานหลัง 1 ที่กลางสะพานหลัง 1 ที่ปลายสะพานหลัง 1 กว้าง ยาวเท่ากันทั้ง 3 หลัง คือกว้าง 3 วา ยาว 6 วา สูง 2 วา 6 นิ้ว แต่โรงพักต้น และปลายสะพาน 2 หลังนั้น มีมุขต่อออกมาอีกหลัง หลังละมุข บรรจบต้นและปลายสะพาน มุขยาวจากตัวโรง 1 วา 1 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว กว้าง 2 วา เสาก่อด้วยศิลารับคานสะพานนั้น รวม  36 เสา รูปเสาเป็นรูปไข่ต้นโต ปลายเล็กสูงต่ำตามลำดับ พื้นดินลาด ติดเสาสะพานต้นสูง 3 ศอก เสาคู่ปลายสูง 2 วา 1 ศอก ต้นเสากว้าง 1 วา 1 คืบ ยาว 1 วา 3 ศอกปลายเสากว้าง 2 ศอก 10 นิ้ว เสารับคานโรงพักกลางอีก 2 เสา ต้นเสากว้าง 1 วา ยาว 4 วา 3 ศอก ปลายเสากว้าง 2 ศอก 1 คืบ ยาว 3 วา 3 ศอก สูง 2 วา และบันไดลงน้ำตามโรงพักอีก 7 ที่ โรงต้นสะพาน 2 บันไดๆ ละกว้าง 3 ศอก 4 นิ้ว ยาว 2 วา 1 ศอก บันไดโรงกลางสะพาน 2 บันไดๆ ละกว้าง 1 วา 1 คืบ ยาว 4 วา 1 ศอก และมีพนักสูง 1 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว ทั้งสองข้างสะพานและรอบโรงพักทั้ง 3 ทั้ง มีเก้าอี้ยาวที่โรงพักละ 4 ตัว รวม 12 ตัว และมีการบูรณะตัวสะพานครั้งล่าสุดในปี 2556 สะพานอัษฎางค์ มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่โดดเด่น เป็นสะพานไม้ท่าเรือขนาดใหญ่ ตอม่อฐานรากก่อด้านศิลาฉาบปูน ตัวสะพานยาว 120 เมตร พื้นสะพานกว้าง 4 เมตร ศาลาแต่ละหลัง กว้าง  6 เมตร ยาว 12 เมตร ตัวศาลาโปร่งไม่มีผนัง หลังคาเป็นทรงปั้นหยา ศาลาที่ปลายสะพานทั้งสองด้านมุขที่ยื่นออกมาทรงมนิลา

สะพานอัษฎางค์ … สะพานแห่งรัก

ปัจจุบันสะพานอัษฎางค์ ถือเป็นอีกหนึ่ง Landmark ที่ทุกคนที่ไปเกาะสีชัง พลาดไม่ได้ที่จะเยี่ยมชมความงดงามของโบราณสถานแห่งนี้ โดยสะพานอัษฎางค์ สะพานที่ทอดยาวไปกลางทะเล ด้วยเอกลักษณ์ทางด้านสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น จึงเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยที่สุดแห่งของเกาะสีชัง

สะพานอัษฎางค์ ก่อเกิดจากความรัก ความห่วงใยในพสกนิกรของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 5 สะพานแห่งนี้จึงถูกขนานนามอีกชื่อหนึ่งว่า “สะพานแห่งรัก” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อชาวเกาะสีชังที่อยู่ข้ามผ่านเหนือกาลเวลาจวบจนทุกวันนี้

กิจกรรม

  • ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าของคู่รัก เชื่อว่าจะทำให้ความรักยืนยาว
  • พลาดไม่ได้กับกิจกรรมถ่ายรูป เพราะถ่ายมุมไหนก็สวยทุกมุม

สำหรับเพื่อการพาณิชย์

  • เว็ดดิ้งหรือถ่ายแฟชั่น 1,000 บาท/วัน
  • MV , ภาพยนตร์ และโฆษณา 10,000 บาท/วัน

ข้อควรระวัง

  1. ห้ามนำสุรา ของมึนเมาเข้ามาดื่มภายในพระจุฑาธุชฐาน
  2. ห้ามเข้ามาขายของภายในพระจุฑาธุชราชฐาน
  3. ห้ามตกปลา ปลาหมึก ภายในพระจุฑาธุชราชฐาน
  4. โปรดแต่งกายสุภาพในการเข้าชม
  5. ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำลงเล่นน้ำทะเล และนอนอาบแดด
  6. ห้ามนำจักรยานขึ้นไปปั่นบนตัวสะพาน

อื่นๆ

ค่าเข้าชม : ฟรี

การเดินทาง

เส้นทาง จากท่าเรือเทววงษ์มุ่งหน้ามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เลี้ยวซ้ายแยกทิวไผ่ตรงมาตามทางสะพานอัษฎางค์ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง       พระจุฑาธุชราชฐาน ระยะทางจากท่าเรือเทววงษ์ 2  กิโลเมตร

เวลาทำการ

อังคาร – อาทิตย์ 09:00 – 17:00

พิกัดสถานที่

ณ เขตเทศบาลตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
location : 13.14996810 ,100.81795500

Keep Reading

PreviousNext