หาดหินหมวดศิลา

รายละเอียด

หมวดศิลาเกาะสีชัง มีความเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้างทางรถไฟ เมื่อ พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานกิจการรถไฟขึ้นในประเทศสยามได้มีการสำรวจค้นหาวัตถุดิบเพื่อผลิตปูนซีเมนต์ มอบหมายให้วิศวกรชาวต่างประเทศ สำรวจคุณภาพหินที่เกาะสีชังและพื้นที่บริเวณหมวดศิลา ปรากฏว่าเป็นหินที่มีคุณภาพดี เหมาะสำหรับเป็นวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์ และนำไปสร้างเขื่อนจึงได้จัดตั้งสำนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยขึ้นที่เกาะสีชังใช้ชื่อว่า “หมวดศิลาเกาะสีชัง” การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำการระเบิดหินบริเวณนี้ แล้วนำหินที่ได้ขนไปทางเรือใบ เพื่อนำไปสร้างหมอนรองทางรถไฟที่สถานีรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร ถือได้ว่า หมวดศิลาเกาะสีชัง – แหลมสีชัง เป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างทางรถไฟของประเทศไทย ผลจากการระเบิดหินทำให้เกิด เศษหินก้อนเล็กก้อนน้อย ในพื้นที่บริเวณหมวดศิลากระเด็นตกลงไปในทะเล หินเหล่านี้ถูกกระแสคลื่นกระทบเป็นเวลานาน จนมีลักษณะเป็นหินกลม เกิดเป็นหาดหินกลมมีความสวยงามแตกต่างไปจากหาดทั่วไป

รายละเอียดสถานที่

หมวดศิลา – แหลมสีชัง เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่มีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และสร้างศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการการกำเนิดรถไฟของประเทศไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และการนำหินหมวดศิลาไปสร้างทางรถไฟสถานีรถไฟมักกะสัน กรุงเทพมหานคร เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์การสร้างรางรถไฟของประเทศไทย

คำแนะนำในการท่องเที่ยว

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะกับการเล่นน้ำ เพราะเป็นหาดหินกลม ทางเดินลงไปมีความสะดวกสบายสามารถต่อไปยังอ่าวถ้ำจ๊อกค๊อกและแหลมสีชังได้ด้วยเส้นทางเลียบทะเล

ข้อควรระวัง

ผู้ที่ขับขี่จักรยานยนต์ไม่แข็งต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเส้นทางจะขึ้นลงตามสภาพภูมิประเทศ และไม่ควรไปในยามค่ำคืน

การเดินทาง

เส้นทาง จากท่าภาณุรังษีหรือท่าบนเข้าไปในวัดจุฑาทิศ มีทางจากหลังวัดเป็นเส้นทางทำใหม่เทปูนอย่างดีไต่เลียบเลาะตามเขาระยะทางจากท่าเรือเทววงษ์ 1 กิโลเมตร

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี