เกาะปรง

รายละเอียด

สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกาะปรงถูกยึดพื้นที่โดยกองทัพญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีหน้าที่วิจัยพลังงานทดแทนมีชื่อเรียกว่า สถานีทดสอบและเก็บข้อมูลด้านพลังงานทดแทน กรมการพลังงานทหาร เกาะปรง ชลบุรี

รายละเอียดสถานที่

อยู่บริเวณด้านเหนือของเกาะสีชัง ใกล้กับเกาะขามใหญ่ บนเกาะปรงคือสถานีวิจัยด้านพลังงานทดแทนเช่นกังหันพลังงานลมหรือโซล่าเซลล์ พลังงานจากแสงอาทิตย์ บนพื้นที่กว่าหนึ่งไร่บนเกาะกลางทะเล ผู้ที่ตกปลาก็สามารถขึ้นมาเที่ยวรอบๆ และบนเกาะ แต่ห้ามเข้าบริเวณสถานีวิจัย ไม่อนุญาตให้พักค้างแรมเวลากลางคืน สามารถตกปลาได้ตลอดทั้งปี

คำแนะนำ

หากต้องการศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนทำหนังสือติดต่อไปที่ กรมการพลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 496 ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 02 208 9021 – 5

การเดินทาง

เส้นทาง สามารถเดินทางได้ทางเรือโดยการติดต่อเหมาลำจากท่าโดยสาร ซึ่งจุดสังเกตจะเป็นกังหันลมสีขาวมองเห็นได้จากระยะไกล


เวลาทำการ: ทุกวัน 06:00 - 18:00 น.

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี