เกาะยายท้าว

รายละเอียด

เกาะเล็กๆ ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง ไม่มีท่าเทียบเรือ ทิวทัศน์รอบเกาะสวยงาม ยามน้ำลดสามารถเดินเท้าจากปลายท่ายามทิมบนเกาะสีชัง ไปเกาะยายท้าวได้โดยเช็คเวลาน้ำขึ้นน้ำลงจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือและต้องให้ระดับน้ำต่ำกว่า 1.0

รายละเอียดสถานที่

เป็นอีกหนึ่งเกาะที่เหมาะสำหรับตกปลาช่วงหน้าหนาวเพราะลมด้านใต้จะสงบ ช่วงลมเปลี่ยนทิศประมาณมี.ค. – เม.ย. เป็นช่วงที่ลมแรงไม่เหมาะสำหรับตกปลา เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาเก๋า ปลาตะคองเหลือง ปลาแชกำ เป็นต้น นอกจากนี้ เกาะยายท้าวยังเป็นพื้นที่ได้มีการเพาะเลี้ยง และอนุบาลตัวอ่อนเพื่อขยายพันธุ์ปะการัง ทั้งแบบอาศัยเพศ โดยทำการเก็บเซลล์สืบพันธุ์จากธรรมชาติแล้วนำมาเพาะฟัก และแบบไม่อาศัยเพศ โดยรวบรวมกิ่งพันธุ์ปะการังที่ได้รับความเสียหายจากการแตกหักในธรรมชาติรอบ เกาะสีชังมาอนุบาล ซึ่งการอนุบาลปะการังต้องใช้ระยะเวลา 1 ปี จึงสามารถนำไปฟื้นฟูต่อในธรรมชาติได้ มีอัตรารอดเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80

ข้อควรระวัง

ไม่ควรลงเล่นน้ำในขณะน้ำขึ้นเนื่องจากรอยต่อระหว่างเกาะเป็นร่อง มีกระแสน้ำไหลแรงมาก อาจเกิดอันตรายได้

การเดินทาง

สามารถเดินข้ามเกาะในช่วงน้ำลงได้ โดยศึกษาเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแต่ต้องมีความระมัดระวังอย่างมาก หรือเหมาเรือจากฝั่ง โดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นจะมีแรงดันน้ำมาก ผู้ที่ไม่ชำนาญการพายเรือควรต้องสอบถามจากผู้ที่มีความรู้และปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • เส้นทางที่ 1 ช่วงน้ำลงสุดสามารถเดินข้ามจากท่ายายทิมไปถึงเกาะได้ เพราะน้ำจะลดระดับจนเกือบแห้งคล้ายทะเลแหวกแต่เป็นหาดหิน ซึ่งจะเป็นช่วงฤดูร้อนประมาณเดือน มี.ค. – เม.ย.
  • เส้นทางที่ 2 เดินทางไปทางทิศใต้ของเกาะสีชัง การเดินทางไปเกาะยายท้าวสามารถเดินทางได้ทางเรือเท่านั้น โดยเช่าเหมาลำจากท่าเทวงษ์ (ท่าล่าง) , ท่าภาณุรังษี (ท่าบน) หรือท่าเรือท่องเที่ยวเกาะสีชัง (ท่าใหม่)

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี