เกาะสัมปะยื้อ

รายละเอียด

เกาะเล็กๆ จนดูคล้ายโขดหินกลางทะเล อาจทำให้เรือที่ล่องเข้ามาในบริเวณอ่าวเสียหายได้ จึงมีการสร้างประภาคารไว้บนเกาะเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้ระวัง

รายละเอียดสถานที่

แม้จะเป็นเกาะหินเล็กๆ ไม่มีหาดทราย ไม่มีแม้ที่หลบแดด แต่จุดนี้ก็ยังเป็นแหล่งตกปลาที่ได้รับความนิยม ประภาคารที่เห็นตั้งตระหง่านท้าแดดเพียงหนึ่งเดียวคือจุดสังเกตว่าคือพื้นที่เกาะ

ข้อดีของเกาะนี้คือสามารถตกปลาได้ทั้งปีไม่เฉพาะแค่ช่วงลมหนาวเหมือนเกาะทางด้านใต้

คำแนะนำ

เนื่องจากบนเกาะไม่มีต้นไม้และหาดทราย จึงควรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันแดด เช่น ผ้าใบหรือร่ม อาหารและน้ำ ให้พร้อม การนอนพักค้างบนเกาะอาจจะไม่สะดวกเนื่องจากเป็นหิน

การเดินทาง

เส้นทาง ไปได้ทางเรือเท่านั้น โดยเหมาเรือนำเที่ยวตกปลาราคาตามที่จะตกลงกัน

พิกัดสถานที่

ณ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี