นายดำรงค์ เภตรา

นายดำรงค์ เภตรา
นายดำรงค์ เภตรา

“ต่อต้านการทำลายสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นผู้นำด้านภาษาจีนมาสู่ท้องถิ่น พร้อมพัฒนาสู่ความยั่งยืนของชุมชน”